Johtajan, markkinointipäällikön, designerin tai kehittäjän paras kaveri on analyytikko. Ensimmäinen mahdollisuus ryssiä analytiikkaprosessi ja hyödyllisen datan kerääminen on suunnitteluvaihe.

Jättämällä analyytikon pois suunnitteluvaiheesta varmistat, että tavoitteiden mittaaminen on hankalampaa seuraavissa vaiheissa.

Toisaalta, mikäli toiminta ei ole tavoitteellista, niin tällä ei ole merkitystä. Jos liiketoimintasi ei ole tavoitteellista, voit hyvin lopettaa tämän kirjoituksen lukemisen tähän!

Muussa tapauksessa jatka toki eteenpäin.

Ota analyytikko mukaan heti eikä huomenna

Kun suunnittelet markkinointikampanjaa, avainmittareita, budjetin nostamista, uutiskirjettä, sivuston uudistamista tai mitä tahansa, muista ottaa oikea kätesi eli analyytikko (tai tätä virkaa toimittava yhteistyökumppani) mukaan.

Suuri osa toimenpiteiden mittaamisesta epäonnistuu, koska datan keräämisestä vastaava henkilö saa siitä liian myöhään tiedon (tai ei koskaan). Mitä aiemmin, sen parempi.

Tässä vaiheessa mittaamisesta vastuussa olevaa henkilöä auttaa paljon mikäli pystyt kommunikoimaan selkeästi liiketoiminnan tavoitteet.

Ne eivät ole impressioita, klikkauksia tai vierailuja – niiden pitäisi olla euromääräisesti mitattavia myynnillisiä tavoitteita

Jos tässä vaiheessa uskottelet itsellesi, että digitaalisella markkinoinnilla ja näkyvyydellä ei ole mitään tekemistä myynnin kanssa, niin toimi kuten ensimmäisen kappaleen lopussa kehoitetaan.

Teknisessä toteutuksessa mittaaminen saattaa unohtua

Yhdessä analyytikon kanssa pitäisi olla suhteellisen helppoa piirtää fläppitaululle kohderyhmän optimaalinen käyttökokemus.

Tämän jälkeen välivaiheiden ja lopullisen tavoitteen mittaamisen toteutus on huomattavasti helpompaa. Näin analytiikan implementointi saadaan näppärästi mukaan tekniseen toteutukseen.

Mikäli analyytikko ei ole mukana suunnitteluvaiheessa, saattaa koko mittaaminen unohtua tai se tulee analyytikon pöydälle vasta kun tekninen toteutus on tehty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen julkaisua lisätään hätäisesti perusseuranta, joka ei oikeasti mittaa yritykselle hyödyllisiä asioita.

Jos taas analyytikko on ollut mukana suunnitteluvaiheessa, pystyy hän keskustelemaan mittauksen toteutuksesta ja tavoista kehittäjien kanssa. Näin voidaan varmistaa, että analytiikan implementointi menee teknisesti oikein.

analytiikkaprosessi

Unohda testaaminen, unohda laadukas data

Ennen julkaisua tai kampanjan lanseerausta pitää olla jonkinlainen testausvaihe.

Tässä vaiheessa testataan datan tallennus oikein (suhteessa määrittelyyn, joka tehdään suunnitteluvaiheessa) eli datan validoidaan. Mikäli testausta ei tehdä ollenkaan, voi tallennettuun dataan olla vaikea luottaa.

Ei ole mitenkään tavatonta, että testausta tai tarkistusta ei ole koskaan tehty.

Mikäli datan auditointia ei ole tehty, et voi tietää kuinka kurantin datan perusteella olet tekemässä johtopäätöksiä. Pahimillaan tärkeitäkin päätöksiä tehdään täysin epäkurantin datan perusteella!

Testausvaiheessa voidaan myös luoda tarvittavat raportit. Mutta nyt huomio: raportti saattaa sisältää hyvin usein pelkkiä lukuja, eikä ollenkaan tulkintaa.

Turhaa numeroraportointia on organisaatiot pullollaan.

Et saa hyödyllistä informaatiota ilman analysointia

Kun kampanjan lanseeraus tai mikä tahansa muutos julkaistaan, alkaa myös dataa kertyä (mikäli mittaaminen ei ole unohtunut). Jos olet kuitenkin toiminut prosessin mukaan oikein, on mahdollisuus saada talteen uutta ja laadukasta dataa.

Seuraavaksi data pitää analysoida, ja tämä tulee sovittaa liiketoiminnan sykkeen mukaisesti.

Mitä enemmän on liikennettä, sitä nopeammin on mahdollisuus tehdä analysointia mm. mainonnan, laskeutumissivustojen ja (osto)prosessin toimivuudesta.

Raportointi voi olla pelkkiä lukuja, mutta analyysi sisältää myös tekstiä eli numeroiden tulkintaa. Analysointi tulee tehdä suhteessa tavoitteisiin, mutta myös aiempaan omaan suoriutumiseen tai verrattuna kilpailijaan.

Analysoinnin lopputuloksena tulee olla kehitys-, muutos- tai testausideoita!

Ilman päätöksiä ei mikään etene

Johtajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on päätösten tekeminen. Analysointivaiheen lopputulokset toimivat siis päätöksenteon pohjana.

Vastaavasti päätöksenteko antaa eväät uudelleen suunnittelulle. Päätökset voivat olla isompia tai pienempiä, mutta tärkeintä on, että niitä tulee ja ne ruokkivat kehitystä.

Analytiikkaprosessin hallitsemisen ansiosta päästään jatkuvaan, datapohjaiseen kehittämiseen ja analyyttiseen kulttuuriin.

Mitä enemmän liikennettä ja sykettä liiketoiminnassa on, sitä nopeammin tulisi myös analytiikkaprosessin pyöriä. Mitä nopeammin prosessi pyörii ja mitä ketterämmin kehitysideat saadaan toteutettua, sitä enemmän organisaatiolle kertyy hyödyllistä informaatiota ja kokemusta.

Analytiikka on oppimista. Ja ilman oppimista jämähtää paikoilleen.

Älä jämähdä!