Tekniset sanastot tuntuvat joskus vaikeammilta kuin oikeasti ovatkaan. Joskus vaikeus johtuu englannin ja suomen kielten yhteisestä sekamelskasta. Mukana on myös paljon erilaisia kirjainyhdistelmiä, jotka eivät ilman asiayhteyttä aukea.

Listasimme joitakin digitaalisen markkinoinnin termejä yhteen ja aloitimme sananselityspelin.
Ansaittu media (earned media)

Media on yleensä jaettu omaan (itsekirjoitettu), ostettuun (mainostoimiston tekemä) sekä ansaittuun mediaan. Ansaittu media on sisältöä, jonka riippumaton kolmas osapuoli tekee yhtiöstä. Toimittajien kirjoittamat artikkelit ja jopa yleisönosastokirjoitukset ovat esimerkkejä perinteisestä ansaitusta mediasisällöstä. Nykyään myös kolmannen osapuolenjakamat linkit esimerkiksi Facebookiin lasketaan ansaituksi mediaksi. Yritys on omalla toiminnallaan ansainnut, että siitä kerrotaan muualla.

Automaatio

Markkinoinnin automaatiossa pienet rutiininomaiset tehtävät automatisoidaan tietokantajärjestelmien tehtäväksi. Tämä mahdollistaa tarkempien palveluprosessien (palvelupolku) suunnittelun ja sitouttaa asiakasta pienin askelin. Yksinkertaisin esimerkki on lähettää massasähköposti yhdellä kertaa useammalle asiakkaalle niin, että viesti on kuitenkin personoitu. Markkinoinnin automaatio avaa kuitenkin mahdollisuudet paljon monimuotoisempiin ja tehokkaampiin toimenpiteisiin.

Avainsanatutkimus tai avainsanakartoitus

Avainsanatutkimuksessa kartoitamme sivuston aiheyhteyteen sopivia sanoja, joita surffaaja käyttää etsiessään tietoa. Avainsanoja käytetään sekä AdWords-mainonnassa että sivuston sisältösuunnittelussa.

B2B markkinointi

Business-to-business-markkinointi eli kahden yrityksen välistä liiketoimintaa.

Banner

Nettisivuilla oleva, yleensä määrämuotoinen, mainoskuva tai lyhyt animaatio.

Browser

Selain (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) on käytännössä teleskooppi, jonka läpi Internetin tähdistöä katsellaan. Tai televisio, jolla katsellaan eri tv-asemien ohjelmia.

Cookie

Useat sivustot tallettavat selaimen välimuistiin pienen muistiinpanotiedoston, jonka avulla surffaajan toimintaa seurataan tai hänen valitsemansa asetukset muistetaan seuraavillakin käyntikerroilla. Esimerkiksi sivustot, joissa tarvitaan salasanaa, käyttävät cookie-tiedostoja. Ilman sitä, salasana pitäisi kysyä jokaisen klikkauksen jälkeen uudelleen. Cookieta sanotaan myös keksiksi tai pipariksi, englannista suomeen käännettynä.

CPA – Cost Per Acquisition

Tämä on Google AdWordsin hinnoittelutapa, joka perustuu käyttäjän tavoitteelliseen toimintaan. Mainostaja maksaa vasta kun käyttäjä esimerkiksi tilaa uutiskirjeen.

CPC tai PPC – Cost Per Click

Tämä on Google AdWordsin hinnoittelutapa, joka perustuu mainoksessa olevan linkin klikkaamiseen. Mainostaja käytännössä maksaa siitä, että käyttäjä saapuu hänen sivuilleen.

CPM – Cost Per Mille(nia) tai cost per thousand impressions

Tämä on Google AdWordsin hinnoittelutapa, joka perustuu mainosten näyttämiseen. Mainostaja maksaa siitä, että tuhat ihmistä näkee hänen mainoksensa. CPM ei ole käytössä itse Googlen hakusivuilla, vaan esimerkiksi YouTuben tai yhteistyökumppaneiden mainosbannereissa.

CPT

Tämä tarkoittaa joskus cost per thousandia tai cost per transaction. Joista kumpikaan ei ole Googlen virallinen termi, vaan niille on omat yllämainitut terminsä.

CTR – Click Through Rate

CTR on suhdeluku, joka kertoo kuinka usein käyttäjät keskimäärin klikkaavat mainosta verrattuna siihen, kuinka usein mainosta on näytetty. 1000 näyttöä ja 5 klikkausta on 0,5% CTR (joka on ihan käypä esimerkkiarvo).

Digitaalinen markkinointi

Termit elävät ajassaan. Aiemmin tällä tarkoitettiin vain netissä tehtävää bannerimarkkinointia. Nyt se viittaa kaikkeen markkinointiin, joka hyödyntää Internetin mahdollisuuksia hakukoneoptimoinnista somekampanjoihin ja markkinoinnin automaatioon.

Display Network – Google Display Network (GDN)

GDN on Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden sivustojen verkosto. Mainostaja voi valita erilaisin määritelmin millaisilla sivustoilla hän haluaa mainoksensa esiintyvän. GDN:ään ei kuulu hakukoneita.

Google AdSense

AdSense on yhteistyöohjelma bloggareille ja muille ylläpitäjille, jotka haluavat myydä mainostilaa omasta sivustostaan GDN-ohjelmaan.

Google AdWords

AdWords on palvelu, jolla yritys hallinnoi omia mainoskampanjoitaan sekä Googlen hakutuloksissa että Display Networkissa.

Google Analytics

GA on palvelu, jolla voi seurata ja analysoida verkkosivustonsa kävijöitä, heidän surffaustapojaan ja toimintaansa.

Hitit

Aiemmin webanalytiikassa laskettiin tiedostolatauksia, mutta ne eivät ole enää vuosiin ollut mikään luotettava mittari. Kun yhdestä sivusta voi syntyä 1 tai 20 tiedostolatausta on selvää, että tämän tilalle tarvittiin parempia analysointityökaluja. Hitit on siis vähän vanhentunut mittausmetodi eikä enää aktiivisessa käytössä.

Inscreen

Inscreen-mittauksen avulla tarkistetaan onko sivuston käyttäjällä ollut mahdollista nähdä mainos. Mainos voi esimerkiksi olla näkyvän ikkuna-alueen ulkopuolella, tai jokin toinen ikkuna on selainikkunan päällä. Käyttäjä voi myös jättää selaimen seisomaan itsekseen ja mennä jääkaapille, jolloin karusellissa vaihtuvia mainoksia ei enää näe kukaan. Inscreenilla mainostaja saa paljon parempaa katetta rahoilleen.

Istunto

Sessio alkaa kun käyttäjä saapuu verkkosivuille, klikkailee siellä eestas ja loppuu, kun hän poistuu sivuilta (tai jonkin aikamääreen jälkeen jos käyttäjä ei tee mitään).

Kontakti

Kontakteja on käytetty perinteisen mainonnan analyyseissa. Kun jokainen mainokselle mahdollisesti altistunut lukija, katselija tai kuulija lasketaan yhteen, saadaan bruttotulokseksi enemmän ihmisiä kuin valtakunnassa on asukkaita. Nettokontakteissa on pyritty erottelemaan yksittäiset ihmiset. On huomattava, että kontaktit ovat parhaimmillaankin epätarkkoja arvioita. Digitaalisen markkinoinnin paras puoli on hyvä mitattavuus.

Konversio

Konversiossa passiivisesta satunnaisklikkailijasta tulee aktiivinen asiakas. Se mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on sivuston ylläpitäjän itsensä päätettävissä. Konversioita voi olla myös useampia. Usein konversiolla tarkoitetaan joko verkkokaupassa syntyvää myyntiä tai vaikka uutiskirjeen tilausta. Konversio on ison ja abstraktin asian pienemmäksi ja mitattavaksi tehty osanen.

Konversioprosentti

Suhdeluku kaikkien sivustolle tulijoiden käyttäjien ja toteutuneiden konversioiden välillä.

KPI – Key Performance Indicator

Suoraan käännettynä avainsuorituskykymittarit kertovat yrityksen tilasta. Mittareita voivat olla esimerkiksi nettotulos, asiakas- tai henkilöstötyytyväisyys. KPI:t ovat yleensä tärkeitä yrityksen sellaiselle johdolle, joka ei osallistu päivittäiseen operatiiviseen toimintaan.

Näiden avulla voidaan verrata historiadataa nykytilaan tai arvioida mihin suuntaan yritys on kehittymässä. KPI:t eivät kuitenkaan kerro mitä pitäisi tehdä suunnan muuttamiseksi tai vauhdin kasvattamiseksi. Siihen tarvitaan tarkempia tulos- ja panosmittareita (leading ja lagging).

On tärkeää valita KPI:ksi mittareita, jotka tukevat yrityksen strategisia tavoitteita. Mittareista on aina muistettava se, että sitä saa mitä mittaa.

Kumppanimarkkinointi, -verkosto ja -ohjelma (affiliate marketing, network ja program)

Kumppanimarkkinoinnissa yleensä välitetään asiakkaita tai asiakastietoa verkoston toisille jäsenille ja voidaan saada korvaukseksi vaikkapa prosenttiosuus toteutuneesta myynnistä. Kumppaniverkostolla voi olla olemassa valmis kumppanuusohjelma, johon uuden kumppanin on helppoa liittyä.

Google Display Network on esimerkki kumppanuusohjelmasta. Siinä Google saa käyttöönsä jonkin nettisivuston palstatilasta pienen palan, jonka se sitten antaa käytettäväksi eteenpäin.

Kävijät ja käynti

Kävijät ja käynti erotellaan verkkotilastoissa, koska niistä voi tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Aina kun joku joku saapuu sivustolle, syntyy käynti. Osa käynneistä voi kuitenkin olla samojen kävijöiden tekemiä yhden tai useamman päivän aikana. Yksittäiset (uniikit) kävijät erotetaan toisistaan joko kirjautumistiedoilla (tunnus + salasana) tai selaimeen tallennetun cookie-tiedoston avulla.

Erottelu ei luonnollisestikaan ole vedenpitävä, sillä ihminen voi käyttää yhdelläkin tietokoneella useampaa selainta samalla tietokoneella (jolloin monta kävijää onkin yksi ihminen) tai samaa tietokonetta useampi perheenjäsen (jolloin yksi kävijä onkin monta eri ihmistä).

Laatupisteet (quality score)

Tämä on Googlen pisteytys mainoksen ja mainokseen liitetyn laskeutumissivun hyvyydestä.

Oma media (own media)

Katso ansaittu media.

Ostettu media (bought media)

Katso ansaittu media.

Page request, page load

Aina kun käyttäjä klikkaa linkkiä, syntyy palvelimelle sivukutsu, josta syntyy sivun lataus. Jos lataus estetään vaikka klikkaamalla jotain muuta linkkiä ennen kuin uusi sivu on valmis, saatetaan saada aikaiseksi sivukutsu ilman sivulatausta.

Personointi

Personoinnilla digitaalisessa markkinoinnissa tarkoitetaan kävijälle kohdennetun sisällön tarjoamista kävijän aiemman digitaalisen käyttäytymisen perusteella.

ROI – Return on invest

Tämä on tapa tarkastella sijoitetun (pääoman) tuottoa yleensä prosenttilukuna. Tämä on helpoin tapa päätellä onko jokin kampanja tai tapahtuma onnistunut vai ei. Käytännössä maailma on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja ROI:n rinnalla käytetään konversioita, joiden avulla ROI:ta voidaan myös kehittää.

RTB – Real time bidding

Reaaliaikainen huutokauppa on kehitetty mainostamisen termiksi jo vuonna 2009. Nettisivun mainospaikka myönnetään hinnan ja muiden tekijöiden perusteella käytävässä huutokaupassa mainospaikan haltijan ja mainostajan välillä. Se tapahtuu käyttäjän klikkauksen ja sivulatauksen välisenä nanosekuntien mittaisena ajanjaksona. Eli reaaliajassa ilman ihmiskosketusta.

SEM – Search Engine Marketing

SEM on markkinoinnin muoto, jossa pyritään näkymään hakutulosten maksullisissa osissa. Hyvä SEM kaipaa hyvää SEO:ta.

SEO – Search Engine Optimization

SEO on sivuston parantelua niin, että sijoittuisi mahdollisimman ylös hakukoneiden tulossivuilla. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvää tekstisisältöä ja otsikointia.

Sosiaalinen media

Some on on Internetin hypetetty versio, jolle ei oikein ole yksinkertaista määrittelyä. Tunnusomaista kuitenkin on, että käyttäjät sekä tuottavat sisältöä, että keskustelevat siitä kommentoimalla, jakamalla tai pisteyttämällä sitä. Facebook on ehkä tunnetuin somepalvelu, mutta myös blogit, keskustelupalstat ja chatit ovat somea.

Tag Manager

Google Tag Manager on eräänlainen putki tai kapseli, jonka kautta sivustoon voidaan sijoittaa myöhemmin lisää erilaisia aliohjelmia koskematta uudelleen varsinaisiin sivustotiedostoihin. GTM:llä voi myös tehdä säännöstöjä siitä, mitkä aliohjelmat milloinkin käynnistyvät.

Web-analytiikka

Verkkosivuston käyttämisen tilastoja tai niistä tehtyjä johtopäätöksiä.

Website Optimizer

WO on Googlen vanha optimointityökalu, jonka ominaisuudet löytyvät nykyään Analyticsista.