Markkinoinnin ja erityisesti digimarkkinoinnin sanasto vilisee englanninkielisiä termejä tai niiden huonoja käännöksiä. Mukana on myös paljon kirjainyhdistelmiä, jotka eivät ilman asiayhteyttä aukea. Pelkästään CPA-lyhenteellä on 215 määritelmää.

Listasimme joitakin digitaalisen markkinoinnin termejä ja yhteen sananselityspeliksi.

Peli kulkee näin:

  1. Laita kännykän ajastimesta 1-2 minuutin peliaika
  2. Vieritä ruutua holtittomasti edestakaisin ja valitse ylimmäinen sana
  3. Selitä digimarkkinoinnin termi kollegalle joko omin sanoin tai Super Analyticsin verbaalisankarin ohjeilla
  4. Jos kollega tietää sanan, voit valita seuraavan sanan vierittämällä ruutua
  5. Peli päättyy kun aika loppuu
  6. Laske kollegan tietämät sanat

Oletko valmis?

Aloitetaan peli!

Ansaittu media (earned media)

Media on yleensä jaettu omaan (itsekirjoitettu), ostettuun (mainostoimiston tekemä) sekä tähän kolmanteen mediatyyppiin. Se on sisältöä, jonka riippumaton, kolmas osapuoli tekee yrityksestä. Se voi olla toimittajan kirjoittama artikkeli, yleisönosastokirjoitus tai ihan vain jokun someen jakama artikkelilinkki. Yritys on omalla toiminnallaan ansainnut, että siitä kerrotaan muualla.

Automaatio

Markkinoinnin pienistä tehtävistä tehdään itsestään täyttyviä tai niihin lisätään tietoja konemaisesti. Yksinkertaisin esimerkki on se, kun käyttäjä saa sähköpostiviestin kolme minuuttia sen jälkeen, kun on ensin ladannut yrityksen sivuilta PDF-oppaan. Näitä voi myös ketjuttaa niin, että palvelupolku mukautuu käyttäjän toimintaan. Yhteistä kuitenkin on, että kenenkään ihmisen ei tarvitse olla vahtimassa käyttäjän tekemisiä, vaan kaikesta vastaa tietokone.

Avainsanatutkimus tai avainsanakartoitus

Avainsanatutkimuksessa kartoitamme sivuston aiheyhteyteen sopivia sanoja, joita surffaaja käyttää etsiessään tietoa. Avainsanoja käytetään sekä AdWords-mainonnassa että sivuston sisältösuunnittelussa.

B2B-markkinointi

Business-to-business-markkinointi eli kahden yrityksen välistä liiketoimintaa. Vertailukohtana kuluttajamarkkinointi (business-to-consumer, b2c) ja ihmismarkkinointi (human-to-human, h2h).

Banner

Nettisivuilla oleva, yleensä määrämuotoinen mainoskuva tai lyhyt animaatio.

Browser

Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ja Safari ovat käytännössä teleskooppeja, joilla selataan Internetin tähdistöä. Tai ne ovat suurennuslaseja, joiden läpi voi tutkailla milloin mitäkin.

Cookie, eväste

Useat sivustot tallettavat selaimen välimuistiin pienen muistiinpanotiedoston, jonka avulla surffaajan toimintaa seurataan tai hänen valitsemansa asetukset muistetaan seuraavillakin käyntikerroilla. Nykyään käytännössä kaikki sivustot käyttävät näitä, ellei muutoin niin jälkimarkkinoinnin kohdistamiseen. Erityisesti sivustot, joissa käytetään salasanaa, käyttävät tätä tekniikkaa.

CPA – Cost Per Acquisition

Tämä tapa laskea esimerkiksi mainonnan hintaa ottaa huomioon käyttäjän tavoitteellisen toiminnan ja kaikkien mainontaan menneen rahan suhteen. Kuinka paljon siis keskimäärin on maksanut esimerkiksi yksi uutiskirjeen tilaus. Tätä voi käyttää myös hinnoittelustrategiana Google Adwordsissa.

CPC tai PPC – Cost Per Click

Tässä mainonnan hinnoittelun laskuperusteessa käytetään hyväksi käyttäjän sorminäppäryyttä. Mainostaja maksaa vasta, kun käyttäjän sormi tai hiiri osuu hyväksyttävästi linkin päälle. Pelkkä mainoksen näyttäminen käyttäjälle ei siis vielä riitä. Tätä voi käyttää hinnoittelustrategiana Google Adwordsissa ja Facebookissa.

CPM – Cost Per Mille(nia) tai cost per thousand impressions

Tämä on Google AdWordsin hinnoittelutapa, joka perustuu mainosten näyttämiseen. Mainostaja maksaa siitä, että tuhat ihmistä näkee hänen mainoksensa. CPM ei ole käytössä itse Googlen hakusivuilla, vaan esimerkiksi YouTuben tai yhteistyökumppaneiden mainosbannereissa.

CPT

Tämä tarkoittaa joskus cost per thousandia tai cost per transaction. Joista kumpikaan ei ole Googlen virallinen termi, vaan niille on omat yllämainitut terminsä.

CTR – Click Through Rate

CTR on suhdeluku, joka kertoo kuinka usein käyttäjät keskimäärin klikkaavat mainosta verrattuna siihen, kuinka usein mainosta on näytetty. 1000 näyttöä ja 5 klikkausta on 0,5% CTR (joka on ihan käypä esimerkkiarvo).

Digitaalinen markkinointi

Termit elävät ajassaan. Aiemmin tällä tarkoitettiin vain netissä tehtävää bannerimarkkinointia. Nyt se viittaa kaikkeen markkinointiin, joka hyödyntää Internetin mahdollisuuksia hakukoneoptimoinnista somekampanjoihin ja markkinoinnin automaatioon.

Display Network – Google Display Network (GDN)

GDN on Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden sivustojen verkosto. Mainostaja voi valita erilaisin määritelmin millaisilla sivustoilla hän haluaa mainoksensa esiintyvän. GDN:ään ei kuulu hakukoneita.

Google AdSense

AdSense on yhteistyöohjelma bloggareille ja muille ylläpitäjille, jotka haluavat myydä mainostilaa omasta sivustostaan GDN-ohjelmaan.

Google AdWords

AdWords on palvelu, jolla yritys hallinnoi omia mainoskampanjoitaan sekä Googlen hakutuloksissa että Display Networkissa.

Google Analytics

Tämä on Googlen tarjoama palvelu, jolla seurataan ja analysoidaan verkkosivuston kävijöitä ja heidän toimintaansa. Tämän palvelun avulla voidaan myös keskitetysti arvioida monen muun palvelun toimivuutta.

Hitit

Aiemmin webanalytiikassa laskettiin tiedostolatauksia, mutta ne eivät ole enää vuosiin ollut mikään luotettava mittari. Kun yhdestä sivusta voi syntyä 1 tai 20 tiedostolatausta on selvää, että tämän tilalle tarvittiin parempia analysointityökaluja. Hitit on siis vähän vanhentunut mittausmetodi eikä enää aktiivisessa käytössä.

Inscreen

Inscreen-mittauksen avulla tarkistetaan onko sivuston käyttäjällä ollut mahdollista nähdä mainos. Mainos voi esimerkiksi olla näkyvän ikkuna-alueen ulkopuolella, tai jokin toinen ikkuna on selainikkunan päällä. Käyttäjä voi myös jättää selaimen seisomaan itsekseen ja mennä jääkaapille, jolloin karusellissa vaihtuvia mainoksia ei enää näe kukaan. Inscreenilla mainostaja saa paljon parempaa katetta rahoilleen.

Istunto, vierailu

Tämä alkaa kun käyttäjä saapuu verkkosivustolle ja mahdollisesti vierailee useammalla sivulla. Jos hän palaa ennen määrä-aikaa, se lasketaan edelleen täksi samaksi. Jos poissaolo kestää liian pitkään, palaamisesta syntyy uusi tällainen.

Kontakti

Kontakteja on käytetty perinteisen mainonnan analyyseissa. Kun jokainen mainokselle mahdollisesti altistunut lukija, katselija tai kuulija lasketaan yhteen, saadaan bruttotulokseksi enemmän ihmisiä kuin valtakunnassa on asukkaita. Nettokontakteissa on pyritty erottelemaan yksittäiset ihmiset. On huomattava, että kontaktit ovat parhaimmillaankin epätarkkoja arvioita. Digitaalisen markkinoinnin paras puoli on hyvä mitattavuus.

Konversio

Tämä tapahtuu kun passiivisesta satunnaisvierailijasta muuttuu aktiivinen asiakas. Yleensä se tarkoittaa ostotapahtumaa, mutta tähän kelpaa myös uutiskirjeen tilaus tai jokin muu mikrotapahtuma.

Konversio-optimointi

Tätä tehdään kun halutaan kehittää sivustoa niin, että yhä useampi ihminen olisi sivuston aktiivinen asiakas. Se voi tapahtua lisäämällä satunnaisvierailijoiden absoluuttista määrää tai parantamalla sivuja niin, että yhä suurempi osa vierailijoista muuttuu asiakkaiksi.

Konversioprosentti

Tämä suhdeluku lasketaan jakamalla sivuston aktiiviset asiakkaat kaikilla vierailijoilla. Luku on yleensä jotain 0,5 ja 5 välillä.

KPI – Key Performance Indicator

Suoraan käännettynä avainsuorituskykymittarit kertovat yrityksen tilasta. Mittareita voivat olla esimerkiksi nettotulos, asiakas- tai henkilöstötyytyväisyys. KPI:t ovat yleensä tärkeitä yrityksen sellaiselle johdolle, joka ei osallistu päivittäiseen operatiiviseen toimintaan.

Näiden avulla voidaan verrata historiadataa nykytilaan tai arvioida mihin suuntaan yritys on kehittymässä. KPI:t eivät kuitenkaan kerro mitä pitäisi tehdä suunnan muuttamiseksi tai vauhdin kasvattamiseksi. Siihen tarvitaan tarkempia tulos- ja panosmittareita (leading ja lagging).

On tärkeää valita KPI:ksi mittareita, jotka tukevat yrityksen strategisia tavoitteita. Mittareista on aina muistettava se, että sitä saa mitä mittaa.

Kumppanimarkkinointi, -verkosto ja -ohjelma (affiliate marketing, network ja program)

Kumppanimarkkinoinnissa yleensä välitetään asiakkaita tai asiakastietoa verkoston toisille jäsenille ja voidaan saada korvaukseksi vaikkapa prosenttiosuus toteutuneesta myynnistä. Kumppaniverkostolla voi olla olemassa valmis kumppanuusohjelma, johon uuden kumppanin on helppoa liittyä.

Google Display Network on esimerkki kumppanuusohjelmasta. Siinä Google saa käyttöönsä jonkin nettisivuston palstatilasta pienen palan, jonka se sitten antaa käytettäväksi eteenpäin.

Kävijät ja käynti

Kävijät ja käynti erotellaan verkkotilastoissa, koska niistä voi tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Aina kun joku joku saapuu sivustolle, syntyy käynti. Osa käynneistä voi kuitenkin olla samojen kävijöiden tekemiä yhden tai useamman päivän aikana. Yksittäiset (uniikit) kävijät erotetaan toisistaan joko kirjautumistiedoilla (tunnus + salasana) tai selaimeen tallennetun cookie-tiedoston avulla.

Erottelu ei luonnollisestikaan ole vedenpitävä, sillä ihminen voi käyttää yhdelläkin tietokoneella useampaa selainta samalla tietokoneella (jolloin monta kävijää onkin yksi ihminen) tai samaa tietokonetta useampi perheenjäsen (jolloin yksi kävijä onkin monta eri ihmistä).

Laatupisteet (quality score)

Tämä on Googlen pisteytys mainoksen ja mainokseen liitetyn laskeutumissivun hyvyydestä.

Oma media (own media)

Katso ansaittu media.

Ostettu media (bought media)

Katso ansaittu media.

Page request, page load

Aina kun käyttäjä klikkaa linkkiä, syntyy palvelimelle sivukutsu, josta syntyy sivun lataus. Jos lataus estetään vaikka klikkaamalla jotain muuta linkkiä ennen kuin uusi sivu on valmis, saatetaan saada aikaiseksi sivukutsu ilman sivulatausta.

Personointi

Personoinnilla digitaalisessa markkinoinnissa tarkoitetaan kävijälle kohdennetun sisällön tarjoamista kävijän aiemman digitaalisen käyttäytymisen perusteella.

ROI – Return on invest

Tämä on tapa tarkastella sijoitetun (pääoman) tuottoa yleensä prosenttilukuna. Tämä on helpoin tapa päätellä onko jokin kampanja tai tapahtuma onnistunut vai ei. Käytännössä maailma on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja ROI:n rinnalla käytetään konversioita, joiden avulla ROI:ta voidaan myös kehittää.

RTB – Real time bidding

Reaaliaikainen huutokauppa on kehitetty mainostamisen termiksi jo vuonna 2009. Nettisivun mainospaikka myönnetään hinnan ja muiden tekijöiden perusteella käytävässä huutokaupassa mainospaikan haltijan ja mainostajan välillä. Se tapahtuu käyttäjän klikkauksen ja sivulatauksen välisenä nanosekuntien mittaisena ajanjaksona. Eli reaaliajassa ilman ihmiskosketusta.

SEM – Search Engine Marketing

SEM on markkinoinnin muoto, jossa pyritään näkymään hakutulosten maksullisissa osissa. Hyvä SEM kaipaa hyvää SEO:ta.

SEO – Search Engine Optimization

SEO on sivuston parantelua niin, että sijoittuisi mahdollisimman ylös hakukoneiden tulossivuilla. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvää tekstisisältöä ja otsikointia.

Sosiaalinen media

Some on on Internetin hypetetty versio, jolle ei oikein ole yksinkertaista määrittelyä. Tunnusomaista kuitenkin on, että käyttäjät sekä tuottavat sisältöä, että keskustelevat siitä kommentoimalla, jakamalla tai pisteyttämällä sitä. Facebook on ehkä tunnetuin somepalvelu, mutta myös blogit, keskustelupalstat ja chatit ovat somea.

Tag Manager

Google Tag Manager on eräänlainen putki tai kapseli, jonka kautta sivustoon voidaan sijoittaa myöhemmin lisää erilaisia aliohjelmia koskematta uudelleen varsinaisiin sivustotiedostoihin. GTM:llä voi myös tehdä säännöstöjä siitä, mitkä aliohjelmat milloinkin käynnistyvät.

Web-analytiikka

Tämä on yleistermi verkkosivuston käyttämisen tilastoista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä.

Website Optimizer

Tämä on Googlen vanha konversio-optimoinnin työkalu, jonka ominaisuuksista osa löytyy nykyään Google Analyticsista. Nykyään työkalun vastine on Google Optimize.